Szczegóły działki ewidencyjnej: 302407_5.0811.249/1

Adres obręb Lipnica, Wielkopolskie
Województwo Wielkopolskie
Powiat Szamotulski
Gmina Szamotuły
Miejscowość obręb Lipnica
ID działki 302407_5.0811.249/1
Nr działki 249/1
Obręb ewidencyjny LIPNICA / 0811
Rozmiar: 21380 m2 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.552855873, Długość: 16.485924265
52° 33.171 N 16° 29.155 E
x: 329606.93681659, y: 523752.60268067

Księga wieczysta numer: XX0X/xxxxxxxx/X

Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.