Szczegóły działki ewidencyjnej: 302407_5.0811.244

Adres obręb Lipnica, Wielkopolskie
Województwo Wielkopolskie
Powiat Szamotulski
Gmina Szamotuły
Miejscowość obręb Lipnica
ID działki 302407_5.0811.244
Nr działki 244
Obręb ewidencyjny LIPNICA / 0811
Rozmiar: 10217 m2 (dziesięć tysięcy dwieście siedemnaście m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.55438397, Długość: 16.486174371
52° 33.263 N 16° 29.17 E
x: 329629.80637622, y: 523921.89367525

Księga wieczysta numer: PO1A/xxxxxxxx/8

SĄD REJONOWY W SZAMOTUŁACH (SZAMOTUŁY)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.