Szczegóły działki ewidencyjnej: 302407_5.0811.237

Adres obręb Lipnica, Wielkopolskie
Województwo Wielkopolskie
Powiat Szamotulski
Gmina Szamotuły
Miejscowość obręb Lipnica
ID działki 302407_5.0811.237
Nr działki 237
Obręb ewidencyjny LIPNICA / 0811
Rozmiar: 10134 m2 (dziesięć tysięcy sto trzydzieści cztery m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.554553091, Długość: 16.495408299
52° 33.273 N 16° 29.724 E
x: 330256.16887159, y: 523918.92576543

Księga wieczysta numer: PO1A/xxxxxxxx/6

SĄD REJONOWY W SZAMOTUŁACH (SZAMOTUŁY)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.