Szczegóły działki ewidencyjnej: 302407_5.0811.234

Adres obręb Lipnica, Wielkopolskie
Województwo Wielkopolskie
Powiat Szamotulski
Gmina Szamotuły
Miejscowość obręb Lipnica
ID działki 302407_5.0811.234
Nr działki 234
Obręb ewidencyjny LIPNICA / 0811
Rozmiar: 22205 m2 (dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.557203665, Długość: 16.492290664
52° 33.432 N 16° 29.537 E
x: 330055.1584741, y: 524220.93711768

Księga wieczysta numer: XX0X/xxxxxxxx/X

Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.