Szczegóły działki ewidencyjnej: 302407_5.0811.231

Adres obręb Lipnica, Wielkopolskie
Województwo Wielkopolskie
Powiat Szamotulski
Gmina Szamotuły
Miejscowość obręb Lipnica
ID działki 302407_5.0811.231
Nr działki 231
Obręb ewidencyjny LIPNICA / 0811
Rozmiar: 12099 m2 (dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.557075618, Długość: 16.493235301
52° 33.425 N 16° 29.594 E
x: 330118.67009159, y: 524204.47661406

Księga wieczysta numer: XX0X/xxxxxxxx/X

Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.