Szczegóły działki ewidencyjnej: 302407_5.0811.225

Adres obręb Lipnica, Wielkopolskie
Województwo Wielkopolskie
Powiat Szamotulski
Gmina Szamotuły
Miejscowość obręb Lipnica
ID działki 302407_5.0811.225
Nr działki 225
Obręb ewidencyjny LIPNICA / 0811
Rozmiar: 28138 m2 (dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści osiem m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.556918547, Długość: 16.494330707
52° 33.415 N 16° 29.66 E
x: 330192.28581074, y: 524184.43533213

Księga wieczysta numer: PO1A/xxxxxxxx/9

SĄD REJONOWY W SZAMOTUŁACH (SZAMOTUŁY)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.