Szczegóły działki ewidencyjnej: 302407_5.0811.224

Adres obręb Lipnica, Wielkopolskie
Województwo Wielkopolskie
Powiat Szamotulski
Gmina Szamotuły
Miejscowość obręb Lipnica
ID działki 302407_5.0811.224
Nr działki 224
Obręb ewidencyjny LIPNICA / 0811
Rozmiar: 7819 m2 (siedem tysięcy osiemset dziewiętnaście m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.556863534, Długość: 16.494971404
52° 33.412 N 16° 29.698 E
x: 330235.4858228, y: 524176.8112912

Księga wieczysta numer: PO1A/xxxxxxxx/6

SĄD REJONOWY W SZAMOTUŁACH (SZAMOTUŁY)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.