Szczegóły działki ewidencyjnej: 302407_5.0811.195/1

Adres obręb Lipnica, Wielkopolskie
Województwo Wielkopolskie
Powiat Szamotulski
Gmina Szamotuły
Miejscowość obręb Lipnica
ID działki 302407_5.0811.195/1
Nr działki 195/1
Obręb ewidencyjny LIPNICA / 0811
Rozmiar: 45 m2 (czterdzieści pięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.559896227, Długość: 16.495469276
52° 33.594 N 16° 29.728 E
x: 330280.92955905, y: 524512.79133508

Księga wieczysta numer: PO1A/xxxxxxxx/4

SĄD REJONOWY W SZAMOTUŁACH (SZAMOTUŁY)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.