Szczegóły działki ewidencyjnej: 302407_5.0811.192/2

Adres obręb Lipnica, Wielkopolskie
Województwo Wielkopolskie
Powiat Szamotulski
Gmina Szamotuły
Miejscowość obręb Lipnica
ID działki 302407_5.0811.192/2
Nr działki 192/2
Obręb ewidencyjny LIPNICA / 0811
Rozmiar: 3278 m2 (trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.560732023, Długość: 16.495228835
52° 33.644 N 16° 29.714 E
x: 330267.86610762, y: 524606.27458004

Księga wieczysta numer: XX0X/xxxxxxxx/X

Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.