Szczegóły działki ewidencyjnej: 302407_5.0811.176/1

Adres obręb Lipnica, Wielkopolskie
Województwo Wielkopolskie
Powiat Szamotulski
Gmina Szamotuły
Miejscowość obręb Lipnica
ID działki 302407_5.0811.176/1
Nr działki 176/1
Obręb ewidencyjny LIPNICA / 0811
Rozmiar: 1245 m2 (tysiąc dwieście czterdzieści pięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.560532455, Długość: 16.493389052
52° 33.632 N 16° 29.603 E
x: 330142.44546798, y: 524588.41917645

Księga wieczysta numer: PO1A/xxxxxxxx/0

SĄD REJONOWY W SZAMOTUŁACH (SZAMOTUŁY)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.