Szczegóły działki ewidencyjnej: 302407_5.0811.162/2

Adres obręb Lipnica, Wielkopolskie
Województwo Wielkopolskie
Powiat Szamotulski
Gmina Szamotuły
Miejscowość obręb Lipnica
ID działki 302407_5.0811.162/2
Nr działki 162/2
Obręb ewidencyjny LIPNICA / 0811
Rozmiar: 2241 m2 (dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.560082024, Długość: 16.491922551
52° 33.605 N 16° 29.515 E
x: 330041.34471901, y: 524541.7982961

Księga wieczysta numer: PO1A/xxxxxxxx/8

SĄD REJONOWY W SZAMOTUŁACH (SZAMOTUŁY)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.