Szczegóły działki ewidencyjnej: 302407_5.0811.162/1

Adres obręb Lipnica, Wielkopolskie
Województwo Wielkopolskie
Powiat Szamotulski
Gmina Szamotuły
Miejscowość obręb Lipnica
ID działki 302407_5.0811.162/1
Nr działki 162/1
Obręb ewidencyjny LIPNICA / 0811
Rozmiar: 72 m2 (siedemdziesiąt dwa m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.560348152, Długość: 16.491961682
52° 33.621 N 16° 29.518 E
x: 330045.02491943, y: 524571.29216029

Księga wieczysta numer: PO1A/xxxxxxxx/8

SĄD REJONOWY W SZAMOTUŁACH (SZAMOTUŁY)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.