Szczegóły działki ewidencyjnej: 302407_5.0811.159/2

Adres obręb Lipnica, Wielkopolskie
Województwo Wielkopolskie
Powiat Szamotulski
Gmina Szamotuły
Miejscowość obręb Lipnica
ID działki 302407_5.0811.159/2
Nr działki 159/2
Obręb ewidencyjny LIPNICA / 0811
Rozmiar: 383 m2 (trzysta osiemdziesiąt trzy m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.560664335, Długość: 16.491355054
52° 33.64 N 16° 29.481 E
x: 330005.14693887, y: 524607.87254238

Księga wieczysta numer: XX0X/xxxxxxxx/X

Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.