Szczegóły działki ewidencyjnej: 302407_5.0811.155/1

Adres obręb Lipnica, Wielkopolskie
Województwo Wielkopolskie
Powiat Szamotulski
Gmina Szamotuły
Miejscowość obręb Lipnica
ID działki 302407_5.0811.155/1
Nr działki 155/1
Obręb ewidencyjny LIPNICA / 0811
Rozmiar: 292 m2 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.561612967, Długość: 16.490840689
52° 33.697 N 16° 29.45 E
x: 329973.96695733, y: 524714.54658715

Księga wieczysta numer: XX0X/xxxxxxxx/X

Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.