Szczegóły działki ewidencyjnej: 140209_2.0013.257

Adres obręb Gutków, Mazowieckie
Województwo Mazowieckie
Powiat Ciechanowski
Gmina Sońsk
Miejscowość obręb Gutków
ID działki 140209_2.0013.257
Nr działki 257
Obręb ewidencyjny GUTKÓW / 0013
Rozmiar: 2496 m2 (dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.726015598, Długość: 20.618342223
52° 43.561 N 20° 37.101 E
x: 609257.1575373, y: 541267.47709402

Księga wieczysta numer: PL1C/xxxxxxxx/4

SĄD REJONOWY W CIECHANOWIE (CIECHANÓW)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.