Szczegóły działki ewidencyjnej: 060709_2.0001.69

Adres obręb Ewunin, Lubelskie
Województwo Lubelskie
Powiat Kraśnicki
Gmina Wilkołaz
Miejscowość obręb Ewunin
ID działki 060709_2.0001.69
Nr działki 69
Obręb ewidencyjny EWUNIN / 0001
Rozmiar: 5581 m2 (pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.024221209, Długość: 22.262452913
51° 1.453 N 22° 15.747 E
x: 728711.39739463, y: 355886.51014429

Księga wieczysta numer: LU1K/xxxxxxxx/5

SĄD REJONOWY W KRAŚNIKU (KRAŚNIK)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.