Szczegóły działki ewidencyjnej: 060709_2.0001.50

Adres obręb Ewunin, Lubelskie
Województwo Lubelskie
Powiat Kraśnicki
Gmina Wilkołaz
Miejscowość obręb Ewunin
ID działki 060709_2.0001.50
Nr działki 50
Obręb ewidencyjny EWUNIN / 0001
Rozmiar: 5971 m2 (pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.024707926, Długość: 22.256714931
51° 1.482 N 22° 15.403 E
x: 728306.83894291, y: 355922.79467836

Księga wieczysta numer: LU1K/xxxxxxxx/7

SĄD REJONOWY W KRAŚNIKU (KRAŚNIK)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.