Szczegóły działki ewidencyjnej: 146504_8.0509.13/1

Adres Marymoncka 59A, Warszawa, Mazowieckie
Województwo Mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Warszawa
Miejscowość Warszawa
Nr domu 59A
ID działki 146504_8.0509.13/1
Nr działki 13/1
Obręb ewidencyjny 7-05-09 / 0509
Rozmiar: 276 m2 (dwieście siedemdziesiąt sześć m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.281356395, Długość: 20.957435552
52° 16.881 N 20° 57.446 E
x: 633488.34095035, y: 492397.85196046

Księga wieczysta numer: XX0X/xxxxxxxx/X

Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.