Szczegóły działki ewidencyjnej: 140313_2.0019.1354

Adres Marcina Rataja 1, Wilga, Mazowieckie
Województwo Mazowieckie
Powiat Garwoliński
Gmina Wilga
Miejscowość Wilga
Nr domu 1
ID działki 140313_2.0019.1354
Nr działki 1354
Obręb ewidencyjny WILGA / 0019
Rozmiar: 1289 m2 (tysiąc dwieście osiemdziesiąt dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.856521809, Długość: 21.372278296
51° 51.391 N 21° 22.337 E
x: 663318.2797792, y: 446015.87395478

Księga wieczysta numer: SI1G/xxxxxxxx/8

SĄD REJONOWY W GARWOLINIE (GARWOLIN)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.