Szczegóły działki ewidencyjnej: 140313_2.0019.1314/5

Adres Malinówka, Mazowieckie
Województwo Mazowieckie
Powiat Otwocki
Gmina Wilga
Miejscowość Malinówka
ID działki 140313_2.0019.1314/5
Nr działki 1314/5
Obręb ewidencyjny WILGA / 0019
Rozmiar: 285 m2 (dwieście osiemdziesiąt pięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.857415494, Długość: 21.382687484
51° 51.445 N 21° 22.961 E
x: 664031.54635722, y: 446138.61612076

Księga wieczysta numer: SI1G/xxxxxxxx/4

SĄD REJONOWY W GARWOLINIE (GARWOLIN)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.