Szczegóły działki ewidencyjnej: 060710_2.0008.5

Adres Majdan-Grabina, Majdan-Grabina, Lubelskie
Województwo Lubelskie
Powiat Kraśnicki
Gmina Zakrzówek
Miejscowość Majdan-Grabina
ID działki 060710_2.0008.5
Nr działki 5
Obręb ewidencyjny MAJDAN GRABINA / 0008
Rozmiar: 21116 m2 (dwadzieścia jeden tysięcy sto szesnaście m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.950937694, Długość: 22.40985929
50° 57.056 N 22° 24.592 E
x: 739419.74204134, y: 348210.75238776

Księga wieczysta numer: LU1K/xxxxxxxx/3

SĄD REJONOWY W KRAŚNIKU (KRAŚNIK)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.