Szczegóły działki ewidencyjnej: 060710_2.0008.19

Adres Majdan-Grabina, Majdan-Grabina, Lubelskie
Województwo Lubelskie
Powiat Kraśnicki
Gmina Zakrzówek
Miejscowość Majdan-Grabina
ID działki 060710_2.0008.19
Nr działki 19
Obręb ewidencyjny MAJDAN GRABINA / 0008
Rozmiar: 5360 m2 (pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.949135164, Długość: 22.412100497
50° 56.948 N 22° 24.726 E
x: 739586.34282036, y: 348017.72171847

Księga wieczysta numer: LU1K/xxxxxxxx/6

SĄD REJONOWY W KRAŚNIKU (KRAŚNIK)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.