Szczegóły działki ewidencyjnej: 060703_2.0006.138

Adres Ludmiłówka 89, Ludmiłówka, Lubelskie
Województwo Lubelskie
Powiat Kraśnicki
Gmina Dzierzkowice
Miejscowość Ludmiłówka
Nr domu 89
ID działki 060703_2.0006.138
Nr działki 138
Obręb ewidencyjny LUDMIŁÓWKA / 0006
Rozmiar: 13998 m2 (trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.935657202, Długość: 22.013884874
50° 56.139 N 22° 0.833 E
x: 711691.87521018, y: 345301.08620296

Księga wieczysta numer: LU1K/xxxxxxxx/4

SĄD REJONOWY W KRAŚNIKU (KRAŚNIK)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.