Szczegóły działki ewidencyjnej: 060703_2.0006.132

Adres Ludmiłówka 85, Ludmiłówka, Lubelskie
Województwo Lubelskie
Powiat Kraśnicki
Gmina Dzierzkowice
Miejscowość Ludmiłówka
Nr domu 85
ID działki 060703_2.0006.132
Nr działki 132
Obręb ewidencyjny LUDMIŁÓWKA / 0006
Rozmiar: 43880 m2 (czterdzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.935948578, Długość: 22.013113399
50° 56.157 N 22° 0.787 E
x: 711636.37446465, y: 345331.25453753

Księga wieczysta numer: LU1K/xxxxxxxx/0

SĄD REJONOWY W KRAŚNIKU (KRAŚNIK)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.