Szczegóły działki ewidencyjnej: 060703_2.0006.223

Adres Ludmiłówka 223, Ludmiłówka, Lubelskie
Województwo Lubelskie
Powiat Kraśnicki
Gmina Dzierzkowice
Miejscowość Ludmiłówka
Nr domu 223
ID działki 060703_2.0006.223
Nr działki 223
Obręb ewidencyjny LUDMIŁÓWKA / 0006
Rozmiar: 24649 m2 (dwadzieścia cztery tysiące sześćset czterdzieści dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.931061048, Długość: 22.038211893
50° 55.864 N 22° 2.293 E
x: 713421.2996234, y: 344860.40439013

Księga wieczysta numer: LU1K/xxxxxxxx/4

SĄD REJONOWY W KRAŚNIKU (KRAŚNIK)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.