Szczegóły działki ewidencyjnej: 060703_2.0006.235

Adres Ludmiłówka 213, Ludmiłówka, Lubelskie
Województwo Lubelskie
Powiat Kraśnicki
Gmina Dzierzkowice
Miejscowość Ludmiłówka
Nr domu 213
ID działki 060703_2.0006.235
Nr działki 235
Obręb ewidencyjny LUDMIŁÓWKA / 0006
Rozmiar: 23869 m2 (dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.928971363, Długość: 22.046023719
50° 55.738 N 22° 2.761 E
x: 713979.53542433, y: 344650.80102962

Księga wieczysta numer: LU1K/xxxxxxxx/7

SĄD REJONOWY W KRAŚNIKU (KRAŚNIK)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.