Szczegóły działki ewidencyjnej: 060703_2.0006.459

Adres Ludmiłówka 208, Ludmiłówka, Lubelskie
Województwo Lubelskie
Powiat Kraśnicki
Gmina Dzierzkowice
Miejscowość Ludmiłówka
Nr domu 208
ID działki 060703_2.0006.459
Nr działki 459
Obręb ewidencyjny LUDMIŁÓWKA / 0006
Rozmiar: 22670 m2 (dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.922746474, Długość: 22.045015748
50° 55.365 N 22° 2.701 E
x: 713937.31058463, y: 343956.06257432

Księga wieczysta numer: LU1K/xxxxxxxx/3

SĄD REJONOWY W KRAŚNIKU (KRAŚNIK)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.