Szczegóły działki ewidencyjnej: 060703_2.0006.350/1

Adres Ludmiłówka 181, Ludmiłówka, Lubelskie
Województwo Lubelskie
Powiat Kraśnicki
Gmina Dzierzkowice
Miejscowość Ludmiłówka
Nr domu 181
ID działki 060703_2.0006.350/1
Nr działki 350/1
Obręb ewidencyjny LUDMIŁÓWKA / 0006
Rozmiar: 12400 m2 (dwanaście tysięcy czterysta m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.925216411, Długość: 22.038158943
50° 55.513 N 22° 2.29 E
x: 713444.34621469, y: 344210.6959215

Księga wieczysta numer: LU1K/xxxxxxxx/3

SĄD REJONOWY W KRAŚNIKU (KRAŚNIK)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.