Szczegóły działki ewidencyjnej: 280706_5.0023.78/2

Adres Lubnowy Małe 26A, Lubnowy Małe, Warmińsko-mazurskie
Województwo Warmińsko-mazurskie
Powiat Iławski
Gmina Susz
Miejscowość Lubnowy Małe
Nr domu 26A
ID działki 280706_5.0023.78/2
Nr działki 78/2
Obręb ewidencyjny Lubnowy Małe / 0023
Rozmiar: 934 m2 (dziewięćset trzydzieści cztery m2)
Współrzędne: Szerokość: 53.785335358, Długość: 19.330603464
53° 47.12 N 19° 19.836 E
x: 521775.67049284, y: 657900.48092206

Księga wieczysta numer: EL1I/xxxxxxxx/3

SĄD REJONOWY W IŁAWIE (IŁAWA)
Rodzaj księgi: GRUNT ODDANY W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I BUDYNEK STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.