Szczegóły działki ewidencyjnej: 142502_2.0005.1/1

Adres Lubelska, Małęczyn, Mazowieckie
Województwo Mazowieckie
Powiat Radomski
Gmina Gózd
Miejscowość Małęczyn
ID działki 142502_2.0005.1/1
Nr działki 1/1
Obręb ewidencyjny MAŁĘCZYN / 0005
Rozmiar: 64498 m2 (sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.390853167, Długość: 21.258476525
51° 23.451 N 21° 15.509 E
x: 657085.08734582, y: 394001.84884065

Księga wieczysta numer: RA1Z/xxxxxxxx/8

SĄD REJONOWY W KOZIENICACH (KOZIENICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.