Szczegóły działki ewidencyjnej: 142502_2.0005.15/12

Adres Lubelska 24E, Małęczyn, Mazowieckie
Województwo Mazowieckie
Powiat Radomski
Gmina Gózd
Miejscowość Małęczyn
Nr domu 24E
ID działki 142502_2.0005.15/12
Nr działki 15/12
Obręb ewidencyjny MAŁĘCZYN / 0005
Rozmiar: 798 m2 (siedemset dziewięćdziesiąt osiem m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.391323495, Długość: 21.244326138
51° 23.479 N 21° 14.66 E
x: 656099.3878796, y: 394023.89727733

Księga wieczysta numer: RA1Z/xxxxxxxx/8

SĄD REJONOWY W KOZIENICACH (KOZIENICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.