Szczegóły działki ewidencyjnej: 142502_2.0005.15/11

Adres Lubelska 24D, Małęczyn, Mazowieckie
Województwo Mazowieckie
Powiat Radomski
Gmina Gózd
Miejscowość Małęczyn
Nr domu 24D
ID działki 142502_2.0005.15/11
Nr działki 15/11
Obręb ewidencyjny MAŁĘCZYN / 0005
Rozmiar: 878 m2 (osiemset siedemdziesiąt osiem m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.39157492, Długość: 21.244393973
51° 23.494 N 21° 14.664 E
x: 656103.24953177, y: 394051.98992226

Księga wieczysta numer: RA1Z/xxxxxxxx/4

SĄD REJONOWY W KOZIENICACH (KOZIENICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.