Szczegóły działki ewidencyjnej: 142502_2.0005.14/5

Adres Lubelska 22B, Małęczyn, Mazowieckie
Województwo Mazowieckie
Powiat Radomski
Gmina Gózd
Miejscowość Małęczyn
Nr domu 22B
ID działki 142502_2.0005.14/5
Nr działki 14/5
Obręb ewidencyjny MAŁĘCZYN / 0005
Rozmiar: 990 m2 (dziewięćset dziewięćdziesiąt m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.391619919, Długość: 21.243467225
51° 23.497 N 21° 14.608 E
x: 656038.64602011, y: 394055.01852727

Księga wieczysta numer: RA1Z/xxxxxxxx/1

SĄD REJONOWY W KOZIENICACH (KOZIENICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.