Szczegóły działki ewidencyjnej: 142502_2.0005.12/1

Adres Lubelska 18, Małęczyn, Mazowieckie
Województwo Mazowieckie
Powiat Radomski
Gmina Gózd
Miejscowość Małęczyn
Nr domu 18
ID działki 142502_2.0005.12/1
Nr działki 12/1
Obręb ewidencyjny MAŁĘCZYN / 0005
Rozmiar: 3229 m2 (trzy tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 51.39153538, Długość: 21.242892289
51° 23.492 N 21° 14.574 E
x: 655998.94992839, y: 394044.39737497

Księga wieczysta numer: XX0X/xxxxxxxx/X

Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.