Szczegóły działki ewidencyjnej: 302407_5.0811.160/7

Adres Lipnica 8C, Lipnica, Wielkopolskie
Województwo Wielkopolskie
Powiat Szamotulski
Gmina Szamotuły
Miejscowość Lipnica
Nr domu 8C
ID działki 302407_5.0811.160/7
Nr działki 160/7
Obręb ewidencyjny LIPNICA / 0811
Rozmiar: 3039 m2 (trzy tysiące trzydzieści dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.56444037, Długość: 16.491711504
52° 33.866 N 16° 29.503 E
x: 330043.8987125, y: 525026.82322088

Księga wieczysta numer: PO1A/xxxxxxxx/2

SĄD REJONOWY W SZAMOTUŁACH (SZAMOTUŁY)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.