Szczegóły działki ewidencyjnej: 302407_5.0811.153

Adres Lipnica 8, Lipnica, Wielkopolskie
Województwo Wielkopolskie
Powiat Szamotulski
Gmina Szamotuły
Miejscowość Lipnica
Nr domu 8
ID działki 302407_5.0811.153
Nr działki 153
Obręb ewidencyjny LIPNICA / 0811
Rozmiar: 1590 m2 (tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.565143221, Długość: 16.490986792
52° 33.909 N 16° 29.459 E
x: 329997.52071056, y: 525106.66884549

Księga wieczysta numer: PO1A/xxxxxxxx/9

SĄD REJONOWY W SZAMOTUŁACH (SZAMOTUŁY)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.