Szczegóły działki ewidencyjnej: 041105_5.0011.67/1

Adres Łabędzin 14, Łabędzin, Kujawsko-pomorskie
Województwo Kujawsko-pomorskie
Powiat Radziejowski
Gmina Piotrków Kujawski
Miejscowość Łabędzin
Nr domu 14
ID działki 041105_5.0011.67/1
Nr działki 67/1
Obręb ewidencyjny ŁABĘDZIN / 0011
Rozmiar: 21830 m2 (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści m2)
Współrzędne: Szerokość: 52.536979173, Długość: 18.434162713
52° 32.219 N 18° 26.05 E
x: 461633.14338, y: 519168.74820044

Księga wieczysta numer: WL1R/xxxxxxxx/9

SĄD REJONOWY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM (ALEKSANDRÓW KUJAWSKI)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.