Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.53

Adres Kolejowa 5, Gliwice, Gliwice
Województwo Gliwice
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
Nr domu 5
ID działki 246601_1.0023.53
Nr działki 53
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 332 m2 (trzysta trzydzieści dwa m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.365307155, Długość: 18.629665772
50° 21.918 N 18° 37.78 E
x: 473668.81812466, y: 277639.59872503

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/7

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.