Szczegóły działki ewidencyjnej: 246601_1.0023.114

Adres Kolejowa 2, Gliwice, śląskie
Województwo śląskie
Powiat Gliwice
Gmina Gliwice
Miejscowość Gliwice
Nr domu 2
ID działki 246601_1.0023.114
Nr działki 114
Obręb ewidencyjny Czechowice Zachód / 0023
Rozmiar: 10279 m2 (dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.36438895, Długość: 18.626718724
50° 21.863 N 18° 37.603 E
x: 473458.76812517, y: 277538.58028333

Księga wieczysta numer: GL1G/xxxxxxxx/6

SĄD REJONOWY W GLIWICACH (GLIWICE)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.