Szczegóły działki ewidencyjnej: 121601_5.0005.149/2

Adres Kąśna Dolna, Kąśna Dolna, Małopolskie
Województwo Małopolskie
Powiat Tarnowski
Gmina Ciężkowice
Miejscowość Kąśna Dolna
ID działki 121601_5.0005.149/2
Nr działki 149/2
Obręb ewidencyjny Kąśna Dolna / 0005
Rozmiar: 7898 m2 (siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem m2)
Współrzędne: Szerokość: 49.783662797, Długość: 20.960786569
49° 47.02 N 20° 57.647 E
x: 641106.48861447, y: 214766.82124243

Księga wieczysta numer: TR2T/xxxxxxxx/7

SĄD REJONOWY W TARNOWIE (TARNÓW)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.