Szczegóły działki ewidencyjnej: 121601_5.0005.147/5

Adres Kąśna Dolna, Kąśna Dolna, Małopolskie
Województwo Małopolskie
Powiat Tarnowski
Gmina Ciężkowice
Miejscowość Kąśna Dolna
ID działki 121601_5.0005.147/5
Nr działki 147/5
Obręb ewidencyjny Kąśna Dolna / 0005
Rozmiar: 29 m2 (dwadzieścia dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 49.782264145, Długość: 20.955725699
49° 46.936 N 20° 57.344 E
x: 640746.36355861, y: 214601.87190338

Księga wieczysta numer: TR2T/xxxxxxxx/5

SĄD REJONOWY W TARNOWIE (TARNÓW)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.