Szczegóły działki ewidencyjnej: 121601_5.0005.141/7

Adres Kąśna Dolna, Kąśna Dolna, Małopolskie
Województwo Małopolskie
Powiat Tarnowski
Gmina Ciężkowice
Miejscowość Kąśna Dolna
ID działki 121601_5.0005.141/7
Nr działki 141/7
Obręb ewidencyjny Kąśna Dolna / 0005
Rozmiar: 243 m2 (dwieście czterdzieści trzy m2)
Współrzędne: Szerokość: 49.78447901, Długość: 20.958344107
49° 47.069 N 20° 57.501 E
x: 640928.36156869, y: 214852.94019968

Księga wieczysta numer: TR2T/xxxxxxxx/6

SĄD REJONOWY W TARNOWIE (TARNÓW)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.