Szczegóły działki ewidencyjnej: 121601_5.0005.141/4

Adres Kąśna Dolna, Kąśna Dolna, Małopolskie
Województwo Małopolskie
Powiat Tarnowski
Gmina Ciężkowice
Miejscowość Kąśna Dolna
ID działki 121601_5.0005.141/4
Nr działki 141/4
Obręb ewidencyjny Kąśna Dolna / 0005
Rozmiar: 183 m2 (sto osiemdziesiąt trzy m2)
Współrzędne: Szerokość: 49.78425995, Długość: 20.957987036
49° 47.056 N 20° 57.479 E
x: 640903.30287031, y: 214827.92385151

Księga wieczysta numer: TR2T/xxxxxxxx/4

SĄD REJONOWY W TARNOWIE (TARNÓW)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.