Szczegóły działki ewidencyjnej: 121601_5.0005.128/9

Adres Kąśna Dolna, Kąśna Dolna, Małopolskie
Województwo Małopolskie
Powiat Tarnowski
Gmina Ciężkowice
Miejscowość Kąśna Dolna
ID działki 121601_5.0005.128/9
Nr działki 128/9
Obręb ewidencyjny Kąśna Dolna / 0005
Rozmiar: 251 m2 (dwieście pięćdziesiąt jeden m2)
Współrzędne: Szerokość: 49.781928812, Długość: 20.955429114
49° 46.916 N 20° 57.326 E
x: 640725.99239211, y: 214564.04777029

Księga wieczysta numer: TR2T/xxxxxxxx/5

SĄD REJONOWY W TARNOWIE (TARNÓW)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.