Szczegóły działki ewidencyjnej: 121601_5.0005.122/1

Adres Kąśna Dolna, Kąśna Dolna, Małopolskie
Województwo Małopolskie
Powiat Tarnowski
Gmina Ciężkowice
Miejscowość Kąśna Dolna
ID działki 121601_5.0005.122/1
Nr działki 122/1
Obręb ewidencyjny Kąśna Dolna / 0005
Rozmiar: 1499 m2 (tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 49.783571924, Długość: 20.955138463
49° 47.014 N 20° 57.308 E
x: 640700.31643108, y: 214746.11194189

Księga wieczysta numer: TR2T/xxxxxxxx/0

SĄD REJONOWY W TARNOWIE (TARNÓW)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.