Szczegóły działki ewidencyjnej: 121601_5.0005.102

Adres Kąśna Dolna, Kąśna Dolna, Małopolskie
Województwo Małopolskie
Powiat Tarnowski
Gmina Ciężkowice
Miejscowość Kąśna Dolna
ID działki 121601_5.0005.102
Nr działki 102
Obręb ewidencyjny Kąśna Dolna / 0005
Rozmiar: 1989 m2 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 49.78880794, Długość: 20.958049172
49° 47.328 N 20° 57.483 E
x: 640894.57824518, y: 215333.48759377

Księga wieczysta numer: TR2T/xxxxxxxx/3

SĄD REJONOWY W TARNOWIE (TARNÓW)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.