Szczegóły działki ewidencyjnej: 121601_5.0005.143/6

Adres Kąśna Dolna 5, Kąśna Dolna, Małopolskie
Województwo Małopolskie
Powiat Tarnowski
Gmina Ciężkowice
Miejscowość Kąśna Dolna
Nr domu 5
ID działki 121601_5.0005.143/6
Nr działki 143/6
Obręb ewidencyjny Kąśna Dolna / 0005
Rozmiar: 955 m2 (dziewięćset pięćdziesiąt pięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 49.783563085, Długość: 20.956052464
49° 47.014 N 20° 57.363 E
x: 640766.11333417, y: 214746.8444895

Księga wieczysta numer: TR2T/xxxxxxxx/1

SĄD REJONOWY W TARNOWIE (TARNÓW)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.