Szczegóły działki ewidencyjnej: 121601_5.0005.105/6

Adres Kąśna Dolna 103A, Kąśna Dolna, Małopolskie
Województwo Małopolskie
Powiat Tarnowski
Gmina Ciężkowice
Miejscowość Kąśna Dolna
Nr domu 103A
ID działki 121601_5.0005.105/6
Nr działki 105/6
Obręb ewidencyjny Kąśna Dolna / 0005
Rozmiar: 559 m2 (pięćset pięćdziesiąt dziewięć m2)
Współrzędne: Szerokość: 49.788342665, Długość: 20.955372404
49° 47.301 N 20° 57.322 E
x: 640703.32766386, y: 215276.7536373

Księga wieczysta numer: TR2T/xxxxxxxx/5

SĄD REJONOWY W TARNOWIE (TARNÓW)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.