Szczegóły działki ewidencyjnej: 040306_2.0009.121/15

Adres Karpacka 24, Niwy, Kujawsko-pomorskie
Województwo Kujawsko-pomorskie
Powiat Bydgoski
Gmina Osielsko
Miejscowość Niwy
Nr domu 24
ID działki 040306_2.0009.121/15
Nr działki 121/15
Obręb ewidencyjny Niwy / 0009
Rozmiar: 1270 m2 (tysiąc dwieście siedemdziesiąt m2)
Współrzędne: Szerokość: 53.198409906, Długość: 18.100157951
53° 11.905 N 18° 6.009 E
x: 439907.20351403, y: 592951.21273957

Księga wieczysta numer: BY1B/xxxxxxxx/0

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY (BYDGOSZCZ)
Rodzaj księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.