Kacice 82a, Kacice, Małopolskie. Działka 120612_5.0003.247/1

Adres Kacice 82a, Kacice, Małopolskie
Województwo Małopolskie
Powiat Krakowski
Gmina Słomniki
Miejscowość Kacice
Nr domu 82a
ID działki 120612_5.0003.247/1
Nr działki 247/1
Obręb ewidencyjny Januszowice
Rozmiar: 23374 m2 (dwadzieścia trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery m2)
Współrzędne: Szerokość: 50.256578821, Długość: 20.060071258
50° 15.395 N 20° 3.604 E
x: 575543.65233403, y: 266025.50747323

Księga wieczysta numer: XX0X/xxxxxxxx/X

Pobranie księgi wieczystej nieruchomości pozwala na przeglądanie aktualnej treści księgi w tym między innymi: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteki. Księga wieczysta zawiera również historię zmian stanu prawnego, czyli wpisy już wykreślone. Pozwala to na prześledzenie wszystkich wpisów jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tej księgi w systemie informatycznym.